Sikker dykning

Dykning, snorkling og undervandsjagt er fantastiske og fascinerende sportsgrene. Husk altid at tage ansvar for egen sikkerhed, have styr på dit udstyr, samt kende dine personlige begrænsninger.

Søsportens Sikkerhedsråd har opstillet 10 gode råd når du skal dykke, snorkle eller dyrke undervandsjagt.

  1. – Dyk kun hvis du er sund og rask
  2. – Kend dykkerforholdene
  3. – Vær omhyggelig med udstyret
  4. – Følg dykkerlederens instrukser
  5. – Kend og respekter dykkertabellen
  6. – Dyk aldrig alene
  7. – Sørg for optimal afbalancering
  8. – Ånd dybt og roligt
  9. – Brug støtte i overfladen (fx bøje, båd eller flåde)
  10. – Sæt dig ind i regler og love. Brug altid dykkerflag

 

Se også Sikkerhed for Fritidsdykkere – faktaark ved at klikke her Dykkertavle2oplag

 

Korrekt dykkermarkering

flag_alpha

Danske søfartsregler foreskriver flg.:

– Det internationale signalflag “A” (120 x 100 cm) skal sættes ved enhver   form   –for dykning i åbent vand. Afstand fra flag til dykker bør nær overfladen ikke overstige 30 m.

– Flaget skal være synligt og udspilet mindst 100 cm over vandoverfladen og skal placeres i begge ender af dykkerområdet.

– Bevæger dykkerne sig uden for det opmærkede område, skal der være følgebåd tilstede førende signalflag ”A”.

– Alle dykkerhold bør medbringe slæbebøjer, som klart viser dykkernes position fra overfladen.

– Ved aften og natdyk skal dykkerflag på overfladebøje eller båd være oplyst.

Hvis uheldet er ude: RING 1-1-2 ELLER TIL SOK +45 8943 3099